Breviar on-line

Vizitatori on-line

Avem 93 vizitatori online

Traducere / TranslationAngajari


Designed by:
Moses Moses
Plan cadru de învăţământ PDF Imprimare Email
Scris de ing. Florin Moize   
Miercuri, 30 Iulie 2008 17:06

PLAN CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU CLASELE A IX-A – A X-A**
LICEU VOCAŢIONAL
PROFIL TEOLOGIC
SPECIALIZAREA TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ

ARIA CURRICULARĂ/ Disciplina

Clasa a IX-a

Clasa a X-a

TC

CD

TC+CD

CDS

TC

CD

TC+CD

CDS

LIMBĂ ŞI COMUNICARE

8

 

8

 

7

1

8

 

Limba română

4

 

4

3

1

4

Limba modernă 1

2

 

2

2

 

2

Limba modernă 2

2

 

2

2

 

2

MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE
ALE NATURII

6

 

6

6

 

6

Matematică

2

 

2

2

 

2

Fizică

2

 

2

2

 

2

Chimie

1

 

1

1

 

1

Biologie

1

 

1

1

 

1

OM ŞI SOCIETATE

4

 

4

4

 

4

Istorie

1

 

1

1

 

1

Geografie

1

 

1

1

 

1

Socio-umane

1

 

1

1

 

1

Religie

1

 

1

1

 

1

ARTE

2

 

2

2

 

2

Educaţie muzicală

1

 

1

1

 

1

Educaţie plastică

1

 

1

1

 

1

TEHNOLOGII

2

 

2

2

 

2

TIC

2

 

2

1

 

1

Educaţie antreprenorială

 

 

 

1

 

1

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

2

 

2

2

 

2

Educaţie fizică

2

 

2

2

 

2

CONSILIERE ŞI ORIENTARE

1

 

1

1

 

1

Consiliere şi orientare

1

 

1

1

 

1

Discipline de specialitate

 

6*

6

2*

 

6*

6

2*

TOTAL TC/ CD/ CDS

25

6

31

2

24

7

31

2

TOTAL (TC+CD+CDS)

33

33

TC = trunchi comun; CD = curriculum diferenţiat pe specializare; CDS = curriculum la decizia şcolii.

Notă: * Ore alocate disciplinelor de specialitate

** Adresa 3 la OMECT nr.5723/23.12.2003 cu privire la aprobarea Planurilor-cadru de învăţământ pentru clasele a IX-a şi a X-a

 

PLAN-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU CLASELE A XI-A ŞI A XII-A***

FILIERA VOCAŢIONALĂ. PROFIL TEOLOGIC
SPECIALIZAREA: TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ

ARIA CURRICULARĂ/

Clasa a XI-a

Clasa a XII-a

Disciplina

TC

CD

tc+cd

CDŞ

TC

CD

tc+cd

CDŞ

LIMBĂ ŞI COMUNICARE

7

2

9

4-5

7

-

7

4-5

Limba şi literatura română

3

-

3

3

-

3

Limba modernă 1

2

-

2

2

-

2

Limba modernă 2

2

-

2

2

-

2

Limba latină

-

2

2

-

-

-

MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII

-

4

4

-

3

3

Matematică

-

2

2

-

1

1

Ştiinţe

-

2

2

-

2

2

OM ŞI SOCIETATE

4

4

8

4

7

11

Istorie

1

-

1

1

1

2

Geografie

1

-

1

1

-

1

Discipline socio-umane (Economie)

1

-

1

-

-

-

Discipline socio-umane (Filosofie)

-

-

-

1

-

1

Religie*

1

-

1

1

-

1

Discipline teologice

-

4

4

-

6

6

ARTE

1

1

2

1

1

2

Educaţie artistică

1

-

1

1

-

1

Educaţie muzicală

-

1

1

-

1

1

TEHNOLOGII

1

-

1

1

-

1

Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor

1

-

1

1

-

1

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

1

-

1

1

-

1

Educaţie fizică

1

-

1

1

-

1

CONSILIERE ŞI ORIENTARE

1

-

1

1

-

1

Consiliere şi orientare

1

-

1

1

-

1

TOTAL TC/ CD/ CDS

15

11

26

4-5

15

11

26

4-5

TOTAL (TC+CD+CDS)

30-31

30-31

TC = trunchi comun (pe profil)
CD = curriculum diferenţiat (pe specializare)
CDŞ = curriculum la decizia şcolii

 

Ora de Religie din trunchiul comun se alocă disciplinei Istoria Bisericii.

*** Anexa 3 la ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5718 / 22.12.2005

Ultima actualizare în Marţi, 06 Octombrie 2009 11:24