Breviar on-line

Vizitatori on-line

Avem 17 vizitatori online

Traducere / TranslationAngajari


Designed by:
Moses Moses
Anunț admitere 2019 PDF Imprimare Email
Scris de ing. Florin Moize   
Vineri, 03 Mai 2019 14:57

Colegiul Naţional Catolic "Sfântul Iosif" din Bacău organizează concursul de admitere la Seminar, pentru anul şcolar 2019-2020.

În conformitate cu planul de şcolarizare, în anul şcolar 2019-2020 vom avea o clasă - 28 de locuri, profil teologic.

În perioada 8-9 mai 2019 şcolile generale eliberează anexa fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probele de aptitudini.

Înscrierile se fac în perioada 13-14 mai 2019, la sediul Seminarului Liceal "Sfântul Iosif" (Calea Moldovei, nr. 233), între orele 9.00-16.00. Se pot înscrie absolvenţii de gimnaziu care nu au împlinit vârsta de 18 ani şi care au media minimum 9 la purtare.

Candidaţii vor susţine probele de aptitudini - scris şi oral - miercuri, 15 mai 2019, ora 9.00, la Seminarul Liceal "Sfântul Iosif" din Bacău.

24 mai 2019 - afişarea rezultatelor

Rezultatele la probele de aptitudini nu sunt rezultate finale: absolvenţii clasei a VIII-a, inclusiv cei care s-au înscris la noi şi au susţinut şi promovat probele de aptitudini, vor susţine testele naţionale urmând ca în data de 11 iunie 2019 să fie actualizate listele, în funcţie de notele de la evaluarea naţională şi media claselor V-VIII şi să fie afişate rezultatele finale.

La 4 iulie 2019, candidaţii care nu vor fi admişi îşi vor ridica dosarul şi se vor putea înscrie la o altă şcoală.

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele acte:

 • fişa de înscriere tip - se ia de la Seminarul Liceal "Sfântul Iosif" - Bacău;

 • anexa fişei de înscriere - se eliberează de şcoala de provenienţa şi va fi dusă înapoi după probele de aptitudini, completata cu notele obţinute şi ştampilată de noi;

 • copie certificat de naştere;

 • copie buletin/carte de identitate;

 • fişa medicală in original;

 • declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat la cunoştinţă de Regulamentul de ordine interioară şi că sunt de acord să îl respecte - se va completa în momentul înscrierii;

 • caracterizare-recomandare din partea părintelui paroh.

Informaţii suplimentare la telefon: 0234-550468; 0234-550469; 0234-574513


Tematica pentru probele de aptitudini (Seminar - profil teologic)

 • MICA BIBLIE

  1. Dumnezeu - creatorul lumii (zilele creaţiei, crearea omului)

  2. Păcatul primilor oameni - consecinţe

  3. Perpetuarea păcatului (Cain şi Abel, turnul Babel, potopul)

  4. Abraham - părintele creaţiei (chemarea lui Abraham, încercarea credinţei acestuia prin jertfirea lui Isaac, făgăduinţa primită de la Dumnezeu)

  5. Istoria lui Iosif, fiul lui Iacob

  6. Chemarea lui Moise (naşterea şi copilăria, eliberarea poporului ales din Egipt, legământul de pe Sinai)

  7. Viaţa şi activitatea lui Ioan Botezătorul (vestirea şi naşterea lui, botezul Domnului, moartea lui Ioan Botezătorul)

  8. Naşterea şi copilăria lui Isus (Buna Vestire, naşterea Domnului, prezentarea la Templu, închinarea magilor, fuga în Egipt, viaţa la Nazaret)

  9. Parabola fiului risipitor

  10. Parabola samariteanului milostiv

  11. Cina cea de taină (pregătirea Cinei, spălarea picioarelor ucenicilor, instituirea Sf. Euharistii)

  12. Procesul şi moartea lui Isus (prinderea lui Isus în Grădina Măslinilor, judecata, patima, răstignirea, îngroparea lui Isus)

  13. Învierea şi înălţarea la cer a Domnului nostru Isus Cristos

  14. Coborârea Duhului Sfânt şi viaţa primelor comunităţi creştine

  15. Convertirea sfântului Paul

  BibliografieMica Biblie - Istoria sacră a Vechiului şi Noului Testament - Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucureşti

 • CATEHISM

  1. Despre Simbolul Credinţei

  2. Despre Poruncile lui Dumnezeu

  3. Despre Poruncile Bisericii

  4. Despre Sacramente

  5. Despre Rugăciune

  6. Despre păcat

  7. Despre virtuţi

  8. Rugăciunile cele mai importante

  BibliografieCatehismul Romano-Catolic (Catehismul Mic) - Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucureşti

 

DIRECTOR,

Pr. dr. Anton Săboanu,

Ultima actualizare în Vineri, 03 Mai 2019 18:47