Breviar on-line

Vizitatori on-line

Avem 3 vizitatori online

Traducere / TranslationAngajari


Designed by:
Moses Moses
Admitere sesiunea 2 2019 PDF Imprimare Email
Scris de ing. Florin Moize   
Luni, 15 Iulie 2019 12:56

 

A doua etapă de admitere la Seminarul Liceal din Bacău
An şcolar 2019 - 2020

Seminarul liceal "Sfântul Iosif" din Bacău organizează a doua etapă de admitere în clasa a IX-a, profil teologic.

Aceasta se va desfăşura după următorul program:

Înscrierile se fac în perioada 24-25 iulie 2019, la sediul Seminarului Liceal "Sf. Iosif" (Calea Moldovei, nr. 233), între orele 900-1600. Pot participa tinerii care au absolvit clasa a VIII-a şi testele naţionale şi nu au fost repartizaţi sau nu au depus dosarul la un alt liceu.

Candidaţii vor susţine probele de aptitudini, vineri, 26 iulie 2019, ora 900, la Seminarul Liceal "Sf. Iosif" - Bacău.

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele acte: 
1. Fişa de înscriere tip - se ia de la Seminarul Liceal "Sf. Iosif" - Bacău; 
2. Copie după cartea de identitate şi certificatul de naştere; 
3. Copie după cartea de identitate a părinţilor (tutorilor); 
4. Fişa medicală (adeverinţă medicală şi aviz epidemiologic); 
5. Adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a (pentru cei care au participat la Evaluarea Naţională); 
6. Foaia matricolă pentru clasele V-VIII (cu calculul mediei generale); 
7. Declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat la cunoştinţă de Regulamentul de ordine interioară şi că sunt de acord să îl respecte - se va completa în momentul înscrierii; 
8. Caracterizare-recomandare din partea Pr. Paroh; 
Probele de aptitudini se vor susţine din Mica Biblie şi din Catehismul Mic în conformitate cu tematica din Anexă
Vă informăm de asemenea că mai avem locuri disponibile în clasa a X-a, a XI-a şi a XII; prin urmare, dacă sunt tineri care în momentul de faţă urmează un liceu şi doresc să vină la seminar, îi putem transfera! 
Vă mulţumim pentru sprijin şi ajutor.

 

Pr. dr. Anton Săboanu

Informaţii suplimentare la telefon: 0234-550468; 0234-550469; 0234-574513

Anexa 
Tematica pentru probele de aptitudini 
(Seminar - profil teologic )

Mica Biblie
Dumnezeu - creatorul lumii (zilele creaţiei, crearea omului) 
Păcatul primilor oameni - consecinţe 
Perpetuarea păcatului (Cain şi Abel, turnul Babel, potopul) 
Abraham - părintele creaţiei (chemarea lui Abraham, încercarea credinţei acestuia prin jertfirea lui Isaac, făgăduinţa primită de la Dumnezeu) 
Istoria lui Iosif, fiul lui Iacob 
Chemarea lui Moise (naşterea şi copilăria, eliberarea poporului ales din Egipt, legământul de pe Sinai) 
Viaţa şi activitatea lui Ioan Botezătorul (vestirea şi naşterea lui, botezul Domnului, moartea lui Ioan Botezătorul) 
Naşterea şi copilăria lui Isus (Buna Vestire, naşterea Domnului, prezentarea la Templu, închinarea magilor, fuga în Egipt, viaţa la Nazaret) 
Parabola fiului risipitor 
Parabola samariteanului milostiv 
Cina cea de taină (pregătirea Cinei, spălarea picioarelor ucenicilor, instituirea Sf. Euharistii) 
Procesul şi moartea lui Isus (prinderea lui Isus în Grădina Măslinilor, judecata, patima, răstignirea, îngroparea lui Isus) 
Învierea şi înălţarea la cer a Domnului nostru Isus Cristos 
Coborârea Duhului Sfânt şi viaţa primelor comunităţi creştine 
Convertirea sfântului Paul 
BibliografieMica Biblie - Istoria sacră a Vechiului şi Noului Testament, Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucureşti

Catehism
Despre Simbolul Credinţei 
Despre Poruncile lui Dumnezeu 
Despre Poruncile Bisericii 
Despre Sacramente 
Despre Rugăciune 
Despre păcat 
Despre virtuţi 
Rugăciunile cele mai importante 
BibliografieCatehismul Romano-Catolic (Catehismul Mic), Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucureşti

 

Ultima actualizare în Vineri, 30 Aprilie 2021 10:07