Breviar on-line

Vizitatori on-line

Avem 121 vizitatori online

Traducere / TranslationAngajari


Designed by:
Moses Moses
Anunț admitere 2021 PDF Imprimare Email
Scris de prof. ing. Florin Moize   
Joi, 29 Aprilie 2021 10:02

--- ACTUALIZARE 6 MAI 2021 ---

Bacău: Admiterea în clasa a IX-a la Seminarul "Sfântul Iosif", în anul şcolar 2021-2022

"Nu vă fie teamă să acceptaţi provocarea de a anunţa, de a proclama chemarea la viaţa consacrată şi la slujirea sacerdotală. Biserica are nevoie de vocaţii! Când tinerii întâlnesc persoane consacrate credibile, poate cu anumite lipsuri, dar marcate de întâlnirea cu Cristos, îşi dau seama că viaţa are şi alte coordonate şi se întreabă asupra propriei vocaţii." (Papa Francisc, Cuvânt adresat participanţilor la Congresul Centrelor Naţionale Vocaţionale ale Bisericii din Europa).

Urmând îndemnul Sfântului Părinte Papa Francisc, Colegiul Naţional Catolic "Sfântul Iosif" din Bacău organizează concursul de admitere la Seminar pentru anul şcolar 2021-2022.

Planul de şcolarizare prevede o clasă - 24 de locuriprofil teologic.

Înscrierile se fac în perioada 7-14 iunie 2021, direct la sediul Seminarului Liceal "Sfântul Iosif" (Calea Moldovei, nr. 233), între orele 9.00 şi 16.00 sau prin mijloace electronice de comunicare. Se pot înscrie absolvenţii de gimnaziu care nu au împlinit vârsta de 18 ani şi care au media minimum 9 la purtare.

Candidaţii vor susţine probele de aptitudini marţi, 15 iunie 2021, începând cu ora 9.00, la Seminarul Liceal "Sfântul Iosif" - Bacău. Aceste probe se desfăşoară on-line, pe platforma Google Meet, iar modalitatea de participare va fi comunicată elevilor înscrişi.

PROBELE DE APTITUDINI CUPRIND:

 • un interviu/colocviu/probă orală, evaluate cu calificativ admis/respins

  • verificarea dicţiei prin rostirea unei rugăciuni/poezii, la alegerea candidatului;

  • motivarea alegerii unei unităţi de învăţământ vocaţional teologic;

 • o probă de verificare a cunoştinţelor religioase evaluată cu notă

  • proba de verificare a cunoştinţelor religioase constă în calcularea, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediei aritmetice a mediilor anuale la disciplina Religie din clasele V-VIII. Nota prin care se evaluează această probă constituie nota finală la probele de aptitudini.

  • Media minimă la proba de verificare a cunoştinţelor religioase la disciplina Religie trebuie să fie minimum 7 (şapte).

Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini - 18 iunie 2021

Rezultatele la probele de aptitudini nu sunt rezultate finale: absolvenţii clasei a VIII-a, inclusiv cei care s-au înscris la noi şi au susţinut şi promovat probele de aptitudini, vor susţine testele naţionale urmând ca în data de 16 iunie 2021 să fie actualizate listele, în funcţie de notele de la evaluarea naţională şi media claselor V-VIII şi să fie afişate rezultatele finale.

În zilele de 6 şi 7 iulie 2021, candidaţii care nu vor fi admişi îşi vor ridica dosarul şi se vor putea înscrie la o altă şcoală.

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele acte:

 1. anexa la fişa de înscriere - se eliberează de şcoala de provenienţa şi va fi dusă înapoi după probele de aptitudini, completata cu notele obţinute şi ştampilată de noi;

 2. adeverinţă cu mediile anuale la disciplina Religie din clasele V-VIII;

 3. copie certificat de naştere;

 4. fişa medicală in original;

 5. declaraţie din partea candidatului şi a părintelui/reprezentantului legal al acestuia că au luat la cunoştinţă de Regulamentul de Ordine Interioară şi că sunt de acord să îl respecte;

 6. caracterizare-recomandare din partea părintelui paroh.

Pentru mai multe detalii puteţi contacta unul dintre următoarele numere de telefon:

- 0767.192.303 (pr. Ioan Balan),

- 0741.911.527 (pr. Tarciziu Grădinaru)

- 0741.330.066 (pr. Raimond-Tiberiu Iancu).

 

Pr. dr. Anton Săboanu,
director


Colegiul Naţional Catolic "Sfântul Iosif" Bacău
Calea Moldovei, 233, 600353-Bacău
tel. 0234.550.467, 0234.550.468;
tel. director: 0234.574.513
fax 0234.579.642
www.seminarbacau.ro