Breviar on-line

Vizitatori on-line

Avem 7 vizitatori online

Traducere / TranslationAngajari


Designed by:
Moses Moses
Admitere 2022 PDF Imprimare Email
Scris de ing. Florin Moize   
Luni, 02 Mai 2022 12:04

ADMITEREA ÎN CLASA A IX-A LA SEMINARUL LICEAL

”SF. IOSIF” - BACĂU

AN SCOLAR 2022-2023

„În acest timp în care glasul lui Dumnezeu pare sufocat de „alte voci” iar propunerea de a-l urma pe Cristos, dăruindu-i întreaga viață, pare mult prea grea, fiecare comunitate creștină, fiecare credincios trebuie să-și asume cu responsabilitate misiunea de a promova vocațiile la preoție și la viața consacrată”.  (Mesajul Sfântului Părinte Papa Benedict al XVI-lea pentru a XLVIII-a Zi Mondială de Rugăciune pentru Vocații).

Conștienți de responsabilitatea și misiunea pe care o avem în Biserica noastră locală, vom organiza și anul acesta concursul de admitere la Seminar pentru anul școlar 2022-2023.

Știm cu toții că, în ultimii ani, opțiunile absolvenților clasei a VIII-a pentru Seminar sunt tot mai puține, iar numărul scăzut al seminariștilor pune sub semnul întrebării viitorul acestei instituții. În aceste condiții, după discuții repetate cu episcopii diecezei noastre și după consultarea Consiliului Prezbiteral în data de 28.04.2022, s-a decis deschiderea clasei a IX-a de seminar și pentru elevii - băieți - care vor să urmeze acest profil, fără a fi seminariști. Pentru a putea completa o clasă, dorim să oferim posibilitatea băieților să frecventeze cursurile clasei a IX-a, profil teologic, de la Seminarul Liceal, fie ca elevi navetiști, fie ca elevi interni, având asigurate, contra cost, cazare și masă. Precizăm încă odată că acești tineri nu vor fi seminariști ci vor avea un program și un regulament diferit.

 

Planul de școlarizare prevede o clasă – 24 de locuri, profil teologic.

Înscrierile se fac în perioada 16 – 17 Mai 2022, la secretariatul Seminarului Liceal „Sf. Iosif” (Calea Moldovei, nr. 233, Bacău), între orele 900-1600.

Candidații vor susține PROBELE DE APTITUDINI MIERCURI, 18 MAI 2022, începând cu ora 900.

PROBELE DE APTITUDINI CUPRIND:

- un interviu/colocviu/probă orală, evaluate cu calificativ admis/respins

· verificarea dicției prin rostirea unei rugăciuni/poezii, la alegerea candidatului;

· motivarea alegerii unei unități de învățământ vocațional teologic;

- o probă de verificare a cunoștințelor religioase evaluată cu notă

· proba de verificare a cunoștințelor religioase constă în calcularea, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediei aritmetice a mediilor anuale la disciplina Religie din clasele V-VIII. Nota prin care se evaluează această probă constituie  nota finală la probele de aptitudini;

Media minimă la proba de verificare a cunoștințelor religioase la disciplina Religie trebuie să fie minimum 7 (șapte).

Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini – 23 mai 2022.

Rezultatele la probele de aptitudini nu sunt rezultate finale: absolvenții clasei a VIII-a, inclusiv cei care s-au înscris la noi şi au susținut şi promovat probele de aptitudini, vor susține testele naționale urmând ca în data de 08 iunie 2022 să fie actualizate listele şi să se comunice rezultatele finale.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE va cuprinde următoarele acte:

  1. anexa la fișa de înscriere - se eliberează de școala de proveniență şi va fi dusă înapoi după probele de aptitudini, completată cu notele obținute şi ștampilată de noi;
  2. certificat de naștere – copie;

3. adeverință cu mediile anuale la disciplina Religie din clasele V-VIII;

4. fișa medicală în original;

5. declarație din partea candidatului şi a părintelui/reprezentantului legal al acestuia că au luat la cunoștință Regulamentul de Ordine Interioară şi că sunt de acord să îl respecte (se completează la seminar);

6. caracterizare-recomandare din partea părintelui Paroh;

Pentru mai multe detalii puteți contacta unul dintre următoarele numere de telefon:

- 0741911527- Pr. Tarciziu Grădinaru

- 0741330066 - Pr. Raimond-Tiberiu Iancu

- 0741616832- Pr. Liviu Focioroș

- 0745093283 - ing. Florin Moize

Director,

 

Pr. dr. Anton Săboanu

Ultima actualizare în Miercuri, 15 Iunie 2022 16:55