Breviar on-line

Vizitatori on-line

Avem 8 vizitatori online

Traducere / TranslationAngajari


Designed by:
Moses Moses
Admitere Seminar 2011 PDF Imprimare Email
Scris de ing. Florin Moize   
Marţi, 17 Mai 2011 01:00

 

ADMITEREA LA SEMINAR:

 

O În conformitate cu planul de şcolarizare aprobat de Ministerul Educaţiei, Cercetării,

Tineretului şi Sportului, în anul şcolar 2011-2012 vom avea o clasă – 30 de locuri.

Mai multe detalii la rubrica "Admitere 2011"

 

 

OÎnscrierile se fac în perioada 27 – 31 mai 2011, la sediul Seminarului Liceal „Sf. Iosif” (Calea Moldovei, nr. 233), între orele 900-1700. Se pot înscrie absolvenţii de gimnaziu care nu au împlinit vârsta de 18 ani şi care au media minimum 9 la purtare. În data de 24 mai şcolile gimnaziale au obligaţia să elibereze anexele fişelor de înscriere absolvenţilor care doresc să participe la probele de aptitudini.

 

O Candidaţii vor susţine probele de aptitudini – scris şi oral - în ziua de 1 iunie 2011, ora 900, la Seminarul Liceal „Sf. Iosif” – Bacău.

O 4 iunie 2011 – afişarea rezultatelor

Rezultatele la probele de aptitudini nu sunt rezultate finale: după încheierea anului şcolar, absolvenţii clasei a VIII-a, inclusiv cei care s-au înscris la noi şi au susţinut şi promovat probele de aptitudini, vor susţine testele naţionale urmând ca în data de 28 iunie 2011 să fie actualizate listele în funcţie de notele de la evaluarea naţională şi media claselor V-VIII şi să fie afişate rezultatele finale.

O În data de 30 iunie 2011, candidaţii care nu vor fi admişi îşi vor ridica dosarul şi se vor putea înscrie la o altă şcoală.

 

DOSARUL DE ÎNSCRIERE va cuprinde următoarele acte:

fişa de înscriere tip - cea pentru proba de aptitudini - se eliberează de şcoala de provenienţa şi va fi dusă înapoi după probele de aptitudini, completata cu notele obţinute şi ştampilată de noi;

certificat de naştere in original si copie xerox;

fişa medicală in original

declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat la cunoştinţă de Regulamentul de ordine interioară şi că sunt de acord să îl respecte - se va completa în momentul înscrierii.

Caracterizare din partea Pr. Paroh

 

Anexăm tematica pentru probele de aptitudini pentru candidaţii la Seminar.

 

ANEXA

 

TEMATICA PENTRU PROBELE DE APTITUDINI

 

MICA BIBLIE

 

Dumnezeu – creatorul lumii (zilele creaţiei, crearea omului)

Păcatul primilor oameni – consecinţe

Perpetuarea păcatului (Cain şi Abel, turnul Babel, potopul)

Abraham – părintele creaţiei (chemarea lui Abraham, încercarea credinţei acestuia prin jertfirea lui Isaac, făgăduinţa primită de la Dumnezeu)

Istoria lui Iosif, fiul lui Iacob

Chemarea lui Moise (naşterea şi copilăria, eliberarea poporului ales din Egipt, legământul de pe Sinai)

Viaţa şi activitatea lui Ioan Botezătorul (vestirea şi naşterea lui, botezul Domnului, moartea lui Ioan Botezătorul)

Naşterea şi copilăria lui Isus (Buna Vestire, naşterea Domnului, prezentarea la Templu, închinarea magilor, fuga în Egipt, viaţa la Nazaret)

Parabola fiului risipitor

Parabola samariteanului milostiv

Cina cea de taină (pregătirea Cinei, spălarea picioarelor ucenicilor, instituirea Sf. Euharistii)

Procesul şi moartea lui Isus (prinderea lui Isus în Grădina Măslinilor, judecata, patima, răstignirea, îngroparea lui Isus)

Învierea şi înălţarea la cer a Domnului nostru Isus Cristos

Coborârea Duhului Sfânt şi viaţa primelor comunităţi creştine

Convertirea sfântului Paul

 

BIBLIOGRAFIE: Mica Biblie – Istoria sacră a Vechiului şi Noului Testament –

 

Editura Arhiepiscopiei Romano – Catolice Bucureşti

 

CATEHISM

 

1. Despre Simbolul Credinţei

 

2. Despre Poruncile lui Dumnezeu

 

3. Despre Poruncile Bisericii

 

4. Despre Sacramente

 

5. Despre Rugăciune

 

6. Despre păcat

 

7. Despre virtuţi

 

8. Rugăciunile cele mai importante

 

BIBLIOGRAFIE: Catehismul Romano – Catolic ( Catehismul Mic ) -

 

Editura Arhiepiscopiei Romano – Catolice Bucureşti

 

 

Ultima actualizare în Joi, 02 Iunie 2011 21:23