Breviar on-line

Vizitatori on-line

Avem 22 vizitatori online

Traducere / TranslationAngajari


Designed by:
Moses Moses
Admitere Seminar 2012 PDF Imprimare Email
Scris de ing. Florin Moize   
Marţi, 08 Mai 2012 10:10

 

ADMITEREA LA SEMINAR

An şcolar 2012 - 2013

Ø În conformitate cu planul de şcolarizare aprobat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în anul şcolar 2012-2013 vom avea o clasă – 30 de locuri.

Ø Înscrierile se fac în perioada 28 – 30 mai 2012, la  sediul Seminarului Liceal „Sf. Iosif” (Calea Moldovei, nr. 233), între orele 900-1700. Se pot înscrie absolvenţii de gimnaziu care nu au împlinit vârsta de 18 ani  şi care au media minimum 9 la purtare. În data de 24 mai şcolile gimnaziale au obligaţia să elibereze anexele fişelor de înscriere absolvenţilor care doresc să participe la probele de aptitudini.

Ø Candidaţii vor susţine probele de aptitudini – scris şi oral - în ziua de 31 mai 2012, ora 900, la Seminarul Liceal „Sf. Iosif” – Bacău.

Ø 5 iunie 2012 – afişarea rezultatelor

Rezultatele la probele de aptitudini nu sunt rezultate finale: după încheierea anului şcolar, absolvenţii clasei a VIII-a, inclusiv cei care s-au înscris la noi şi au susţinut şi promovat probele de aptitudini, vor susţine testele naţionale urmând ca în data de 22 iunie 2012 să fie actualizate listele în funcţie de notele de la evaluarea naţională şi media claselor V-VIII şi să fie afişate rezultatele finale.

Ø În data de 6 iulie 2012, candidaţii care nu vor fi admişi îşi vor ridica dosarul şi se vor putea înscrie la o altă şcoală.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE va cuprinde următoarele acte:

 1. fişa de înscriere tip - cea pentru proba de aptitudini - se eliberează de şcoala de provenienţa şi va fi dusă înapoi după probele de aptitudini, completata cu notele obţinute şi ştampilată de noi;
 2. certificat de naştere in original si copie xerox;
 3. fişa medicală in original
 4. declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat la cunoştinţă de Regulamentul de ordine interioară şi că sunt de acord să îl respecte - se va completa în momentul înscrierii.
 5. Caracterizare din partea Pr. Paroh

Informaţii suplimentare la telefon: 0234-550468; 0234-550469; 0234-574513

 

 

ANEXA

TEMATICA PENTRU PROBELE DE APTITUDINI - SEMINAR

MICA BIBLIE

 1. Dumnezeu – creatorul lumii (zilele creaţiei, crearea omului)
 2. Păcatul primilor oameni – consecinţe
 3. Perpetuarea păcatului (Cain şi Abel, turnul Babel, potopul)
 4. Abraham – părintele creaţiei (chemarea lui Abraham, încercarea credinţei acestuia prin jertfirea lui Isaac, făgăduinţa primită de la Dumnezeu)
 5. Istoria lui Iosif, fiul lui Iacob
 6. Chemarea lui Moise (naşterea şi copilăria, eliberarea poporului ales din Egipt, legământul de pe Sinai)
 7. Viaţa şi activitatea lui Ioan Botezătorul (vestirea şi naşterea lui, botezul Domnului, moartea lui Ioan Botezătorul)
 8. Naşterea şi copilăria lui Isus (Buna Vestire, naşterea Domnului, prezentarea la Templu, închinarea magilor, fuga în Egipt, viaţa la Nazaret)
 9. Parabola fiului risipitor
 10. Parabola samariteanului milostiv
 11. Cina cea de taină (pregătirea Cinei, spălarea picioarelor ucenicilor, instituirea Sf. Euharistii)
 12. Procesul şi moartea lui Isus (prinderea lui Isus în Grădina Măslinilor, judecata, patima, răstignirea, îngroparea lui Isus)
 13. Învierea şi înălţarea la cer a Domnului nostru Isus Cristos
 14. Coborârea Duhului Sfânt şi viaţa primelor comunităţi creştine
 15. Convertirea sfântului Paul

Bibliografie: Mica Biblie – Istoria sacră a Vechiului şi Noului Testament –

Editura Arhiepiscopiei Romano – Catolice Bucureşti

CATEHISM

1. Despre Simbolul Credinţei

2. Despre Poruncile lui Dumnezeu

3. Despre Poruncile Bisericii

4. Despre Sacramente

5. Despre Rugăciune

6. Despre păcat

7. Despre virtuţi

8. Rugăciunile cele mai importante

 

Bibliografie: Catehismul Romano – Catolic ( Catehismul Mic )  - Editura Arhiepiscopiei Romano – Catolice Bucureşti

 

 

Informații generale de pe situl oficial al Ministerului Educației. Cercetării, Tineretului și Sportului

 

Ultima actualizare în Marţi, 08 Mai 2012 13:16