Breviar on-line

Vizitatori on-line

Avem 29 vizitatori online

Traducere / TranslationAngajari


Designed by:
Moses Moses
Admitere 2013 PDF Imprimare Email
Scris de ing. Florin Moize   
Vineri, 10 Mai 2013 01:00

 

ADMITEREA LA SEMINAR

An şcolar 2013 - 2014

Ø În conformitate cu planul de şcolarizare aprobat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în anul şcolar 2013-2014 vom avea o clasă – 30 de locuri.

Ø 23 mai 2013 - școlile generale eliberează anexa fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probele de aptitudini.

Ø Înscrierile se fac în perioada 27 – 29 mai 2013, la  sediul Seminarului Liceal „Sf. Iosif” (Calea Moldovei, nr. 233), între orele 900-1700. Se pot înscrie absolvenţii de gimnaziu care nu au împlinit vârsta de 18 ani  şi care au media minimum 9 la purtare.

Ø Candidaţii vor susţine probele de aptitudini – scris şi oral - în ziua de 31 mai 2013, ora 900, la Seminarul Liceal „Sf. Iosif” – Bacău.

Ø 3 iunie 2012 – afişarea rezultatelor

Rezultatele la probele de aptitudini nu sunt rezultate finale: după încheierea anului şcolar, absolvenţii clasei a VIII-a, inclusiv cei care s-au înscris la noi şi au susţinut şi promovat probele de aptitudini, vor susţine testele naţionale urmând ca în data de 21 iunie 2013 să fie actualizate listele în funcţie de notele de la evaluarea naţională şi media claselor V-VIII şi să fie afişate rezultatele finale.

Ø În data de 8 iulie 2013, candidaţii care nu vor fi admişi îşi vor ridica dosarul şi se vor putea înscrie la o altă şcoală.

 

 

DOSARUL DE ÎNSCRIERE va cuprinde următoarele acte:

 1. fişa de înscriere tip - cea pentru proba de aptitudini - se eliberează de şcoala de provenienţa şi va fi dusă înapoi după probele de aptitudini, completata cu notele obţinute şi ştampilată de noi;
 2. certificat de naştere in original si copie xerox;
 3. fişa medicală in original
 4. declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat la cunoştinţă de Regulamentul de ordine interioară şi că sunt de acord să îl respecte - se va completa în momentul înscrierii.
 5. Caracterizare din partea Pr. Paroh

Informaţii suplimentare la telefon: 0234-550468; 0234-550469; 0234-574513

ADMITEREA LA COLEGIUL NAŢIONAL CATOLIC

„SF IOSIF” - BACĂU

An şcolar 2013 - 2014

Ø Pentru anul şcolar 2013-2014 au fost aprobate 3 clase – 30 de locuri/clasă:

1 clasă profil matematică – informatică

2 clase profil ştiinţe sociale.

Ø Candidaţii la Colegiul Naţional Catolic „Sf. Iosif” din Bacău, vor proceda asemenea tuturor elevilor care participă la repartiţia computerizată. Totuşi, având în vedere specificul şcolii noastre, credem că este bine ca înainte de completarea opţiunilor în fişele de înscriere, în perioada  5 - 9 iulie 2013, între orele 900 – 1500, să se prezinte la sediul din Calea Moldovei, Nr. 233, însoţiţi de unul dintre părinţi, pentru a li se prezenta Regulamentul de Ordine Interioară şi exigenţele şcolii.

Ø Candidaţii care sunt din judeţul Bacău vor depune Fişa de înscriere la centrul la care este repartizată şcoala pe care au absolvit-o, trecând la prima opţiune codul care ne este alocat iar cei care provin din alte judeţe vor completa fişa în momentul înscrierii  şi o vor depune la unul din centrele din Bacău ce va fi stabilit de I.S.J.

Recomandăm insistent elevilor ca după prima opţiune la Colegiul Naţional Catolic să treacă în Fişa de înscriere cât mai multe opţiuni la alte licee din Bacău – inclusiv cei care vin din alte judeţe – pentru a fi siguri că vor intra în repartiţia computerizată.

Ø Repartiţia computerizată se va face în data de 16 iulie 2013 iar afişarea rezultatelor în 17 iulie 2013.

Ø Depunerea dosarelor candidaţilor admişi în urma repartiţiei computerizate se va face în perioada 17 iulie – 26 iulie 2013, la secretariatul din Calea Moldovei, 233. Cei care nu-şi depun dosarul în această perioadă pierd locul repartizat.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE va cuprinde următoarele acte:

· cerere de înscriere

· carte de identitate ( dacă este cazul ) şi certificat de naştere (original şi copie legalizată);

· fişa medicală (original);

· foaia matricolă pentru clasele V-VIII ( cu calculul mediei generale )

· adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a;

· declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat la cunoştinţă de Regulamentul de ordine interioară al liceului şi că sunt de acord să îl respecte - se va completa în momentul înscrierii.

Informaţii suplimentare la telefon: 0234-550468; 0234-550469; 0234-574513.

ANEXA

TEMATICA PENTRU PROBELE DE APTITUDINI

MICA BIBLIE

 1. Dumnezeu – creatorul lumii (zilele creaţiei, crearea omului)
 2. Păcatul primilor oameni – consecinţe
 3. Perpetuarea păcatului (Cain şi Abel, turnul Babel, potopul)
 4. Abraham – părintele creaţiei (chemarea lui Abraham, încercarea credinţei acestuia prin jertfirea lui Isaac, făgăduinţa primită de la Dumnezeu)
 5. Istoria lui Iosif, fiul lui Iacob
 6. Chemarea lui Moise (naşterea şi copilăria, eliberarea poporului ales din Egipt, legământul de pe Sinai)
 7. Viaţa şi activitatea lui Ioan Botezătorul (vestirea şi naşterea lui, botezul Domnului, moartea lui Ioan Botezătorul)
 8. Naşterea şi copilăria lui Isus (Buna Vestire, naşterea Domnului, prezentarea la Templu, închinarea magilor, fuga în Egipt, viaţa la Nazaret)
 9. Parabola fiului risipitor
 10. Parabola samariteanului milostiv
 11. Cina cea de taină (pregătirea Cinei, spălarea picioarelor ucenicilor, instituirea Sf. Euharistii)
 12. Procesul şi moartea lui Isus (prinderea lui Isus în Grădina Măslinilor, judecata, patima, răstignirea, îngroparea lui Isus)
 13. Învierea şi înălţarea la cer a Domnului nostru Isus Cristos
 14. Coborârea Duhului Sfânt şi viaţa primelor comunităţi creştine
 15. Convertirea sfântului Paul

 

Bibliografie: Mica Biblie – Istoria sacră a Vechiului şi Noului Testament –

Editura Arhiepiscopiei Romano – Catolice Bucureşti

 

 

CATEHISM

1. Despre Simbolul Credinţei

2. Despre Poruncile lui Dumnezeu

3. Despre Poruncile Bisericii

4. Despre Sacramente

5. Despre Rugăciune

6. Despre păcat

7. Despre virtuţi

8. Rugăciunile cele mai importante

 

Bibliografie: Catehismul Romano – Catolic ( Catehismul Mic )  -

Editura  Arhiepiscopiei Romano – Catolice Bucureşti

 

Ultima actualizare în Joi, 18 Iulie 2013 10:59