Breviar on-line

Vizitatori on-line

Avem 58 vizitatori online

Traducere / Translation
Designed by:
Moses Moses
Sesiunea a II-a de admitere iulie 2016 PDF Imprimare Email
Scris de Pr. Tarciziu Gradinaru   
Sâmbătă, 02 Iulie 2016 08:49

 

 

A doua sesiune de admitere la


Seminarul din Bacău

 

 

Seminarul liceal "Sfântul Iosif" din Bacău organizează a doua etapă de admitere în clasa a IX-a, profil teologic.

 

Această a doua sesiune de admitere se va desfăşura după următorul program:

Ø Înscrierile se fac în data de 20 iulie 2016, la  sediul Seminarului Liceal „Sf. Iosif” (Calea Moldovei, nr. 233), între orele 900-1700. Se pot înscrie absolvenţii de gimnaziu care nu au împlinit vârsta de 18 ani  şi care au media minimum 9 la purtare.

Ø Candidaţii vor susţine probele de aptitudini – scris şi oral - în ziua de 21 iulie, ora 900, la Seminarul Liceal „Sf. Iosif” – Bacău.

Ø 23 iulie 2016 – afişarea rezultatelor şi rezolvarea eventualelor contestaţii.

Ø După afişarea rezultatelor, candidaţii care nu vor fi admişi îşi vor ridica dosarul şi se vor putea înscrie la o altă şcoală pentru a doua etapă de repartiţie computerizată deşi credem că nu vor fi situaţii de acest gen având în vedere că avem încă nouă locuri disponibile.


DE REŢINUT: cei care doresc să vină la Seminar în a doua sesiune nu trebuie să depună fişele cu opţiuni în propria şcoală la prima repartiţie computerizată; dacă o fac vor fi repartizaţi automat la o altă şcoală şi nu vor mai putea veni la noi!


DOSARUL DE ÎNSCRIERE va cuprinde următoarele acte:

 1. fişa de înscriere tip – se ia de la Seminarul Liceal „Sf. Iosif” – Bacău;
 2. anexa fişei de înscriere - se eliberează de şcoala de provenienţa şi va fi dusă înapoi după probele de aptitudini, completata cu notele obţinute şi ştampilată de noi;
 3. certificat de naştere in original si copie xerox;
 4. fişa medicală in original;
 5. declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat la cunoştinţă de Regulamentul de ordine interioară şi că sunt de acord să îl respecte - se va completa în momentul înscrierii;
 6. caracterizare-recomandare din partea Pr. Paroh;

Informaţii suplimentare la telefon: 0234-550468; 0234-550469; 0234-574513

Probele de aptitudini se vor susţine din Mica Biblie şi din Catehismul Mic în conformitate cu tematica din Anexă.

Vă informăm de asemenea că mai avem locuri disponibile în clasa a X-a, a XI-a şi a XII; prin urmare, dacă sunt tineri care în momentul de faţă urmează un liceu şi doresc să vină la seminar, îi putem transfera!

Vă mulţumim pentru sprijin şi ajutor.

Director

Pr. dr. Anton SĂBOANU

 

ANEXA

TEMATICA PENTRU PROBELE DE APTITUDINI

( SEMINAR – PROFIL TEOLOGIC )

MICA BIBLIE

 1. Dumnezeu – creatorul lumii (zilele creaţiei, crearea omului)
 2. Păcatul primilor oameni – consecinţe
 3. Perpetuarea păcatului (Cain şi Abel, turnul Babel, potopul)
 4. Abraham – părintele creaţiei (chemarea lui Abraham, încercarea credinţei acestuia prin jertfirea lui Isaac, făgăduinţa primită de la Dumnezeu)
 5. Istoria lui Iosif, fiul lui Iacob
 6. Chemarea lui Moise (naşterea şi copilăria, eliberarea poporului ales din Egipt, legământul de pe Sinai)
 7. Viaţa şi activitatea lui Ioan Botezătorul (vestirea şi naşterea lui, botezul Domnului, moartea lui Ioan Botezătorul)
 8. Naşterea şi copilăria lui Isus (Buna Vestire, naşterea Domnului, prezentarea la Templu, închinarea magilor, fuga în Egipt, viaţa la Nazaret)
 9. Parabola fiului risipitor
 10. Parabola samariteanului milostiv
 11. Cina cea de taină (pregătirea Cinei, spălarea picioarelor ucenicilor, instituirea Sf. Euharistii)
 12. Procesul şi moartea lui Isus (prinderea lui Isus în Grădina Măslinilor, judecata, patima, răstignirea, îngroparea lui Isus)
 13. Învierea şi înălţarea la cer a Domnului nostru Isus Cristos
 14. Coborârea Duhului Sfânt şi viaţa primelor comunităţi creştine
 15. Convertirea sfântului Paul

Bibliografie: Mica Biblie – Istoria sacră a Vechiului şi Noului Testament –

Editura Arhiepiscopiei Romano – Catolice Bucureşti

CATEHISM

1. Despre Simbolul Credinţei

2. Despre Poruncile lui Dumnezeu

3. Despre Poruncile Bisericii

4. Despre Sacramente

5. Despre Rugăciune

6. Despre păcat

7. Despre virtuţi

8. Rugăciunile cele mai importante

Bibliografie: Catehismul Romano – Catolic ( Catehismul Mic )  -

 

Editura  Arhiepiscopiei Romano – Catolice Bucureşti

Ultima actualizare în Sâmbătă, 02 Iulie 2016 10:52